Stort hundestudie: Risiko for hjertedød kan forudsiges i en tidlig alder

09. januar 2018, KU-SUND/Nyheder

Hunde

    

Undersøgelser af hjertets pumpefunktion hos 1-3 årige hunde kan forudsige, om hundene er i øget risiko for at dø af hjertesygdom senere i livet, viser et studie fra Københavns Universitet. Forskerne mener, at forskningsresultatet også er interessant i forhold til hjerteklapsygdom hos mennesker.

  

(Maria Reimann lytter efter utætheder i hundens hjerteklap med et stetoskop) 

Af hensyn til hundeavl er det vigtigt tidligt i hundes liv at kunne identificere en øget risiko for udvikling af sygdomme. Det har forskere fra Københavns Universitet gjort i et studie i samarbejde med Odense Universitetshospital og Sveriges Landbrugs Universitet.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Veterinary Internal Medicine. De har undersøgt om tidlige tegn på hjerteklapsygdom øger risikoen for at udvikle hjerteklapsygdommen myxømatøs mitralklapsygdom senere i livet hos racen Cavalier King Charles Spaniel.

”Moderate til svære utætheder i den store hjerteklap i venstre hjertekammer hos unge hunde øger risikoen for at dø af hjertesygdom. Denne risiko gør sig også gældende, hvor utætheden kun ses i enkelte af hjertes slag, et fænomen, hvis betydning indtil nu har været ukendt.  Hunde med små utætheder i hjerteklappen havde derimod ikke en højere dødelighed end de hunde helt uden utætheder. Det er første gang, at disse fund er påvist i så unge hunde,” siger Maria Reimann, ph.d.-studerende på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab.

Mere end 1000 hjerteundersøgelser er gennemført og vurderet af få dyrlæger Der er brugt data fra i alt 1125 privatejede hunde, som er undersøgt på et tidspunkt mellem 1996 og 2012. Alle hunde blev undersøgt inden de blev tre år gamle. Mange af hundene har været undersøgt i forbindelse med en obligatorisk hjerteundersøgelse. Samtlige hunde er igennem årene undersøgt på helt samme måde af kun to dyrlæger. Derudover er alle hjerteultralydsoptagelserne efterfølgende også bedømt af kun en dyrlæge, ph.d.-studerende Maria Reimann. Det giver mindre variation i de indsamlede data, at undersøgelserne er gennemført af så få dyrlæger.

Efter hjerteundersøgelsen af de unge hunde har man ringet til hundeejerne for at finde ud af, om deres hund sidenhen er død, og hvad årsagen til døden i givet fald var. Det er ud fra disse data, at man har fundet frem til den øgede risiko for generel dødelighed og for død på grund af hjertelidelser.

Vigtig ny viden for mange hundeopdrættere og hundeejere Den nye viden kan hjælpe dyrlæger med at identificere hunde med øget risiko for hjertedød, hvilket kan bruges i avlsarbejdet.

Endvidere kan det give dyrlæger bedre mulighed for at rådgive ejere af hunde med risiko for udvikling af hjertesvigt, om hvilke kliniske tegn de skal være opmærksomme på, samt mulighed for tættere monitorering af sygdomsprogression. På denne måde vil det give bedre mulighed for at igangsætte livsforlængende medicinsk behandling på det rette tidspunkt.

Cirka halvdelen af Cavalier King Charles Spaniels har en utæthed af mitralklappen, som kan høres med et stetoskop som en hjertemislyd, når de er 6-7 år gamle. Heldigvis har det igangværende hjerteavlsprogram for Cavalier King Charles Spaniel i Danmark vist sig at have en positiv effekt ved at kunne reducere forekomsten af hjertemislyd. Myxømatøs mitralsygdom er den hyppigste hjertesygdom hos hunde, og resultaterne menes også at kunne anvendes i forhold til hjertesygdom hos andre hunderacer end Cavalier King Charles Spaniels.

Troede betydningen af hjertets sammentrækningsevne var sekundær Studiet viste også, at en dårligere sammentrækningsevne af hjertemuskulaturen hos disse unge hunde øger risikoen for hjertedød, selvom hjertets sammentrækningsevne stadig kunne anses for at være normal.

”Vi er overraskede over, at hjertets sammentrækningsevne allerede i en så ung alder kan bruges til at forudsige risikoen for død af hjertesygdom. Vi troede faktisk, det var sekundært til hjerteklapsygdommen i senere sygdomsstadier. Men fundet støtter teorien om, at myxømatøs mitralklapsygdom ikke kun er en sygdom i hjerteklappen, men også involverer hjertemusklaturen,” siger Lisbeth Høier Olsen, professor mso, dr.med.vet. på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab.

Forskningen åbner også perspektiver til den lignende sygdom hos mennesker. Hjertets pumpefunktion normaliseres ikke altid hos mennesker med sygdommen efter indsættelse af en ny mitralklap, og det optimale tidspunkt for indgrebet i forhold til at bevare hjertemusklens funktion diskuteres stadig blandt læger.

Ph.d. studiet er støttet af Novo Nordisk – LIFE In Vivo Pharmacology Centre (LIFEPHARM), og hjerteundersøgelserne har været støttet af Det Frie Forskningsråd, Sundhed og Sygdom.

Læs hele studiet: ”Mitral regurgitation severity and left ventricular systolic dimension predict survival in young Cavalier King Charles Spaniels”

 

Kontaktoplysninger: Professor MSO Lisbeth Høier Olsen Telefon: +45 35 33 31 75 lisbeth.hoier@sund.ku.dk
Kommunikationsmedarbejder Mathias Traczyk mathias.traczyk@sund.ku.dk Telefon: +45 93 56 58 35